Toimintamaksut

Joukkueiden toimintamaksut kaudella 2021-2022:

Rekolan Urheilijoiden johtokunta on 18.8.2021 pidetyssä kokouksessa päättänyt kauden 2021-2022 toimintamaksuista seuraavaa:

   -  A-, B-poikien (synt. 2005-2007) ryhmät 900 € (90€/kk), kausi 1.8.2020 - 31.5.2021

   -  C-poikien (synt. 2008-2009) ryhmät 750€ (75€/kk), kausi 1.8.2020- 31.5.2021  

   -  2010-2011 syntyneet enemmän pelanneet : 50€/kk kausi 1.8.2020 - 31.5.2021

   -  2011 syntyneet vasta-alkajat ja 2012-2013 syntyneet: 30€/kk kausi 1.9.2020 - 31.5.2021

- 2011 syntyneiden siirtyessä enemmän pelanneisiin myös kk-maksu nousee

- Vasta-alkajien ja 2012-2013 syntyneiden kohdalla huomioitu maksuton kokeilujakso

   

Huom. Toimintamaksuun EI sisälly ko. pelaajan vakuutusta.

 

Rekolan Urheilijat Ry:ssä pelaajien henkilökohtaiset maksut seuralle muodostuvat kahdesta erillisestä osasta:

 

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä peritään toimintakausittain jäsenmaksu. Tämä sisältyy osana pelaajan kauden ensimmäiseen toimintamaksuerään. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa, kuluvan kauden marraskuussa ja jäsenmaksulla katetaan seuran hallinnosta syntyviä kuluja.

Kaudelle 2021-2022 jäsenmaksu on 30 €/vuosi.

 

Toimintamaksu

Kaikki seuran pelaajat maksavat vuosittain joukkuekohtaisen toimintamaksun, jonka suuruuden päättää seuran johtokunta. Seuran toiminnan varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki hoitavat toimintamaksunsa ajallaan. Mikäli toimintamaksun suorittamisessa on vaikeuksia, on otettava välittömästi yhteyttä seuran puheenjohtajaan. Tällöin voidaan opastaa avustusten hakemisessa tai voidaan laatia henkilökohtainen maksusuunnitelma.

Toimintamaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä.

Toimintamaksut laskutetaan seuran MyClub-palvelun kautta 10 erässä kuukausittain.

Uuden pelaajan tullessa mukaan toimintaan, on hänellä kahden viikon mittainen koeaika. Mikäli uusi pelaaja koeajan kestäessä päättää, ettei hän jatka harrastusta seurassa, ei toimintamaksua veloiteta. Mikäli hän päättää jatkaa harrastustaan seurassa, pitää toimintamaksu maksaa myös koeajalta. Pelaajan tai hänen huoltajansa tulee koeajan päättyessä ilmoittaa seuralle, jatkaako pelaaja harrastusta seurassa vai ei.

Mikäli pelaaja omasta päätöksestään pitää taukoa (esimerkiksi kuukauden ajan) seuran tarjoamasta harjoittelusta ja toiminnasta, ei hänellä ole kuitenkaan oikeutta vuotuisen toimintamaksun pienennykseen. Tällä halutaan kannustaa kaikkia pelaajia säännölliseen harjoitteluun ja toisaalta turvata seuran budjetin toteutuminen kerättävien toimintamaksujen osalta. Mikäli pelaajan tauko kestää yli 4 kk ja hän palaa toimintaan, katsotaan hänet uudeksi pelaajaksi seurassa. Tällaisella pelaajalla ei kuitenkaan ole koeaikaa.

Mikäli pelaaja loukkaantuu tai sairastuu niin pahasti, että hänen harjoittelunsa tästä syystä estyy vähintään kahden kuukauden ajaksi, on pelaajalla mahdollisuutta anoa toimintamaksun pienennystä harjoitustaukoa vastaavalta ajalta. Anomus on osoitettava seuran puheenjohtajalle.

Mikäli pelaajan osalta toiminta- ja/tai jäsenmaksun suoritus viivästyy, eikä sitä kahdesta huomautuksesta huolimattakaan suoriteta, siirretään suorituksen perintä perintätoimistolle. Tämän jälkeen maksu tulee suorittaa perintätoimiston antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi pelaaja voidaan sulkea joukkueensa toiminnan ulkopuolelle kunnes velvoitteet on hoidettu.

Mikäli perheellä on tilapäisiä vaikeuksia selviytyä toimintamaksujen maksamisesta, voi maksuaikataulusta neuvotella ottamalla yhteyttä seuran puheenjohtajaan ennen maksun siirtymistä perintätoimiston hoidettavaksi.

Toimintamaksuilla katetaan mm:
- Harjoitukset ja valmennus
- Valmentajien palkkiot ja koulutus
- Seuran hankkimat salivuorot (ei joukkueen mahdollisesti itsenäisesti hankkimia vuoroja)
- Joukkueiden sarjamaksut
- Tuomarimaksut sarjapeleissä
- Seuran yhteisiä kuluja; palkattujen toimihenkilöiden palkat, toimistovuokrat, seuran juhlat, kauden päättäjäiset, postitus, kopiointi jne.

Toimintamaksut eivät kata:
- Tapaturmavakuutus
- Sarjapelien pelaajakohtaiset lisenssit
- Turnauskulut, jotka joukkue kerää erikseen osallistuvilta pelaajilta
- Pelivälineet ja peliasut (pallot, peliasut, kengät jne.)
- Matkakulut

 

(Päivitetty 14.01.2022)

Koripallo Vantaa #rekolanurheilijat